Tổng số đo các góc trong của hình đa giác $n$ cạnh là $1440^\circ $ thì số cạnh \(n\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook