Trao đổi chất của cơ thể và môi trường được thực hiện qua.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook