Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook