Trên đường tròn có \(7\) điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu dây cung được tạo thành từ \(7\) điểm đó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook