Trên mặt phẳng nhắn nằm ngang có hai lò xo cùng độ cứng k và chiều dài tự nhiên 25 cm. Gắn một đầu lò xo vào giá đỡ \[I\] cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ \[A\], \[B\] có khối lượng lần lượt là m và 4m (Hình vẽ). Ban đầu \[A\], \[B\] được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn \[A\] dãn 5 cm, lò xo gắn \[B\] nén 5 cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa \[A\] và \[B\] gần với giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook