Trên một sợi dây đang có sóng dừng với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng 6 m/s. Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook