Trên những trang vở học sinh

Trên bàn học trên cây xanh

Trên đất cát và trên tuyết

Tôi viết tên em”

Những câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook