“Trên những trang vở học sinh

Trên bàn học trên cây xanh

Trên hi vọng chẳng vấn vương

Tôi viết tên em”

Nội dung chính của những câu thơ trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook