Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm , ON = 6cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook