Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook