Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook