Trình tự nuclêôtit đặc biệttrong ADN của NST là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

Trình tự nuclêôtit đặc biệt trong ADN của NST là vị trí liên kết với thoi phân bào được gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook