Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M. Giá trị pH của dung dịch thu được là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook