Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M với 200 ml dung dịch KOH 0,03M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook