Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook