Trong 3 cấu trúc ADN, ARN và prôtein thì cấu trúc có kích thước nhỏ nhất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook