Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook