Trong $C$, cho phương trình $a{z^2} + bz + c = 0(a \ne 0)(*)$. Gọi $\Delta = {b^2} - 4ac$, ta xét các mệnh đề sau:

1) Nếu \(\Delta \) là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm

2) Nếu \(\Delta \ne 0\) thì phương trình (*) có $2$ nghiệm phân biệt

3) Nếu \(\Delta = 0\) thì phương trình (*) có $1$ nghiệm kép

Trong các mệnh đề trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook