Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bộ rễ của cây phát triển tốt?

(1) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.

(2) Phá váng, làm có sục bùn.

(3) Luôn tưới cho gốc cây đẫm nước.

(4) Vun gốc.

(5) Tưới nước và bón phân hợp lí.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook