Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook