Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không phải là phân số:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook