Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu kể Ai thế nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook