Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook