Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook