Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập \(\mathbb{R}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook