Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook