Trong các hợp chất hữu cơ sau, hợp chất nào không phải là enzim:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook