Trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

1. Chỉ có cơ thể lai, không có giao tử lai, giao tử bao giờ cũng thuần chủng.

2. Ở đậu Hà Lan có 7 cặp tính trạng tương phản là đơn gen.

3. Menđen đã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm của mình trên nhiều tính trạng, nhiều đối tượng ong, chuột, đặc biệt là đậu Hà lan.

4. Trong quá trình di truyền, bố (mẹ) di truyền nguyên vẹn cho con các tính trạng.

5. Menđen đã tiến hành lai kiểm nghiệm để chứng minh giả thuyết của mình.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook