Trong các loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook