Trong các loại phản ứng dưới đây, loại phản ứng nào luôn là phản ứng oxi hoá − khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook