Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook