Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là định lí?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook