Trong các miền sau đây, miền nào có khả năng dẫn truyền :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook