Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?

Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook