Trong các nhóm cây sau, nhóm cây gồm toàn những cây có rễ chùm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook