Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook