Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook