Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook