Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook