Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook