Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình đĩa ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook