Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5CH2NH2 ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook