Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook