Trong các trường hợp sau, con hãy cho biết trường hợp nào dấu hai chấm được đặt đúng vị trí thích hợp:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook