Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào dấu hai chấm có tác dụng dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook