Trong các vật sau, vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook