Trong câu chuyện Hộp thư mật, qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook