Trong cấu trúc của ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook