Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook