Trong chu kỳ tế bào, pha M bao gồm hai quá trình liên quan chặt chẽ với nhau là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook