Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm….” câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook